Uzyskanie certyfikatu fsc

Jak dobrze wiemy stan naszego środowiska niestety stale się pogarsza. Aby zapobiec temu zjawisku, w przemyśle oraz życiu codziennym są wprowadzane zmiany, które sprawiają, że nie niszczymy środowiska. Począwszy od zmniejszania użycia plastiku, po korzystanie z wyrobów opatrzonych odpowiednim certyfikatem przyczyniamy się do poprawy stanu naszej planety. 

Proekologiczne działania organizacji FSC

certyfikat fscJedną z najbardziej znanych na świecie organizacji która promuje proekologiczne praktyki w zarządzaniu zasobami leśnymi jest Forest Stewardship Council, w skrócie FSC. Organizacja ta wyróżnia firmy na tle pozostałych wręczając certyfikat fsc, tym które spełniły szereg kryteriów i norm. Aby drewno zostały opatrzone logiem musi pochodzić z lasów które są zarządzane w sposób zrównoważony. Oznacza to między innymi, że rosną w nim stare i młode drzewa, uschnięte drzewo może rozkładać się naturalnie, przykładana jest uwagą do ochrony fauny i flory, a w miejsce wyciętych drzew na bieżąco sadzone są nowe. To jedynie przykład kilku kryteriów które muszą spełniać lasy, aby mogły zyskać certyfikat. Niestety w naszym kraju nadal istnieje wiele, które certyfikatu nie posiadają. Wynika to głównie z powodów finansowych, gdyż dużo prostszym rozwiązaniem jest wycięcie całego obszaru. Na takich terenach ciężko odrodzić się nowej roślinności, pozostają więc one puste. Dzięki wprowadzanym przez UE przepisom dotyczących lasów sytuacja na szczęście się poprawia, a kryteria narzucane przez FSC pokrywają się z tymi przekazanymi przez Unię. 

Mimo, iż drewno oznaczone logiem fsc jest droższe od innego, importowanego z krajów spoza UE, nadal ma ono swoich zwolenników, a wraz ze wzrostem świadomości złego stanu środowiska, wzrasta również liczba osób stawiających na meble pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.