Rola badań nieniszczących

Jednym ze sposobów badania ciągłości materiałów są badania NDT. W wyniku stosowania tego typu badań, uzyskuje się informacje o możliwych występujących nieciągłościach materiałowych bez ingerencji w makrostrukturę danego materiału. Za ich pomocą, jest możliwe ustalenie parametrów materiału w każdej fazie jego powstawania.

Stosowanie badania NDT

Badania tego typu dzbadania nieniszcząceielą się na kilka metod. Badania wizualne, to metoda bardzo wszechstronna, ale obarczona dużym marginesem błędu. Drugą z metod badawczych, są badania penetracyjne. Taką metodą, można wykryć nieprawidłowości, które wykraczają na powierzchnie danego materiału. Metoda magnetyczno – proszkowa, jest stosowana do badań materiałów wykazujących namagnesowanie. Metoda radiograficzna, jest przydatna do wykrywania nieciągłości wewnętrznych a metoda ultradźwiękowa wewnętrznych nieciągłości płaskich. Badania nieniszczące wykonują laboratoria badań materiałów dysponujące specjalistycznymi przyrządami badającymi materiał i ukazującymi wyniki. Za podstawową metodę badawczą, uznaje się badanie wizualne. Polega ono na ocenie za pomocą nieuzbrojonego oka właściwości materiału. Stosuje się do ich wykonania narzędzia takie jak: boroskopy i fiberoskopy  Wykonujący badanie, powinien oprócz kwalifikacji specjalistycznych, posiadać bardzo dobry wzrok. Badania takie, stosowane są również w spawalnictwie do oceny spoin oraz w malarstwie w ocenie powłok malarskich.

Badania NDT, to często stosowana metoda w przemyśle i w zakładach produkcyjnych. Dzięki nim można ocenić ciągłość materiałową bez ingerencji fizycznej w jego strukturę. Oszczędza się w ten sposób koszty i czas potrzebny na przeprowadzenie przeciwieństwa badań NDT czyli badań niszczących, ingerujących w makrostrukturę materiałową.