Potwierdzenie parametrów betonu

Informacje nie tylko polityczne

Potwierdzenie parametrów betonu

Zgodnie z przepisami, wszystkie materiały i wyroby budowlane, które zostają dopuszczone do użytku muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje, potwierdzające ich parametry techniczne. Takie postępowanie ma za zadanie zabezpieczenie całej konstrukcji budynku przed wbudowaniem w nią materiałów słabej jakości, które mogłyby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji lub zdrowia użytkowników. 

Kontrola jakości a certyfikacja betonu

certyfikacja betonuJednym z najczęściej stosowanych materiałów używanym do budowy domów oraz innych obiektów jest mieszanka betonowa. Cieszy się tak dużą popularnością, ponieważ możemy ją dowolnie kształtować, jednocześnie uzyskując niezwykle wysokie parametry techniczne obiektu. Właśnie dlatego, że beton często spełnia rolę podstawowego przenoszenia obciążeń w obiekcie budowlanym, musi być specjalnie kontrolowany. Certyfikacja betonu jest niezwykle istotna, ponieważ materiał ten jest wytwarzany na bieżąco, w węzłach betoniarskich lub na budowie. Jego jakość może zależeć od parametrów, jakie posiadają dostarczone do jego wytworzenia składniki. Dlatego badanie podlega nie tylko dam beton, ale również woda, kruszywo i cement z którego jest wytworzony. Pierwszym etapem badania betonu jest faza projektowania jej składu. To wtedy, po zaprojektowaniu obliczeniowym, wykonuje się pierwsze próby i określa wytrzymałość, szczelność i inne parametru powstających w tym procesie sześciennych próbek z mieszanki betonowej. 

Później, każda partia betonu podlega kontroli jakości. Oznacza to, że na budowie powinny zostać wykonane próbki, które po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości (czyli po 28 dniach od zrobienia wylewki) są badane. Jest to jednak tylko sprawdzenie, czy zastosowana przez nas mieszanka jest zgodna z otrzymanym od producenta certyfikatem zgodności.