Poprawne znakowanie projektów dofinansowanych przez Unię Europejską

Informacje nie tylko polityczne

Poprawne znakowanie projektów dofinansowanych przez Unię Europejską

Projekty realizowane we współpracy z Unią Europejską są bardzo dużym przedsięwzięciem. W całym kraju dostępne są siedziby i punkty mobilne, które dysponują kompletną wiedzą odnośnie funduszy europejskich. Wiele osób nie wie o konieczności oznakowania miejsca projektu specjalną tablicą.

Wszystko o tablicach unijnych

duże tablice unijneBeneficjent zobligowany jest do umieszczenia informacji o uzyskaniu dofinansowania od początku realizacji projektu. Wykonuje je na własny koszt. Cały ten zabieg ma na celu poinformowanie opinii publicznej odnośnie celu projektu, wysokości dofinansowania oraz kto skutecznie złożył wniosek i otrzymał pieniądze. Forma przekazu informacji jest różna w zależności od wysokości uzyskanego wsparcia finansowego. Mogą to być plakaty, małe tablice, tymczasowe bilbordy lub duże tablice unijne. Jeśli uzyskane wsparcie nie przekracza 500 tysięcy euro w dostępnym dla odbiorców miejscu należy umieścić plakat w formacie A3. Jeżeli dofinansowanie przekracza 500 tysięcy euro realizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia bilbordu tymczasowego, który po 3 miesiącach od ukończenia projektu należy zmienić na dużą tablicę unijną stałą. Beneficjent posiadający stronę internetową jest zobligowany do umieszczenia na niej informacji o uzyskanym wsparciu. Ważne jest, aby tablica bądź plakat znajdowały się w miejscu widocznym i były czytelne. Zamawiając tablicę należy upewnić się, że będzie ona spełniała wymagane normy dotyczące nie tylko wymiarów, ale również rozmieszczenia informacji. Szersze informacje na ten temat znajdują się w Księdze Wizualizacji.

Beneficjent musi w odpowiedni sposób oznaczyć swój projekt, na co godzi się podpisując wniosek o dofinansowanie. Obowiązek informowania opinii publicznej to bardzo ważna kwestia każdego projektu wspieranego przez Fundusze Europejskie.