Obcy język polski? trochę o sap hr

Od co najmniej kilkunastu lat w języku polskim zachodzą zmiany będące wynikiem nieuchronnie postępującej globalizacji i upowszechniania się języka angielskiego jako tego, którym najczęściej porozumiemy się w różnych zakątkach świata.

Sap hr dla większej efektywności

sap hrNiemal w każdej dziedzinie naszego życia, która jest odzwierciedlona w języku w postaci związanego z nią zasobu słownictwa – czy to żargonu, czy też specjalistycznej terminologii, znajdziemy jakieś nazwy o proweniencji angielskiej bądź amerykańskiej, często nawet sobie tego nie uświadamiając. Bywa przecież tak, że niektóre, z początku obco i dziwnie brzmiące wyrazy, tak szybko są oswajane przez nas jako użytkowników języka, że po pewnym czasie przestajemy je traktować w ten sposób i zaczynamy naturalnie wplatać je do codziennych rozmów. W ostatnich latach to zjawisko zauważalne jest szczególnie wśród grupy młodych ludzi, będących za pan brat z wszelkimi nowinkami technicznymi oraz wszystkim, co ma z z nimi związek i spędzających przed komputerami wiele godzin, korzystając przy tym z różnych serwisów społecznościowych i udzielając się na forach internetowych o najróżniejszej tematyce. Także grupa wciąż młodych, jednak doświadczonych już życiowo i zawodowo osób w wieku 30-40 lat, nie pozostaje obojętna wobec tych coraz szybciej zachodzących w języku, a przez to też w całym ich prywatnym i związanym z pracą życiu, istotnych zmian. Mało która z tych osób bowiem, mając na co dzień w do czynienia np. specjalistyczny system sap hr i pracując przy podnoszeniu efektywności danego przedsiębiorstwa, mówi o sobie, że jej zadaniem jest odpowiedzialność za politykę personalną firmy. Zwykle używa ona w tym kontekście poręcznego, pochodzącego od angielskiego wyrażenia Human Resources, które oznacza zasoby ludzkie, określenia HR-owiec.

Młodzież jednak najszybciej chłonie i bez problemu adaptuje poszczególne słowa i całe powiedzenia pochodzenia obcego, co bywa niekiedy przyczyną braku możliwości znalezienia wspólnego języka między nią a starszymi pokoleniami.