Nowoczesne dojenie w małych gospodarstwach

 

Małe gospodarstwa hodowlane, to gospodarstwa posiadające stada do 50 sztuk krów. Dla sprawnego funkcjonowania tych gospodarstw, przy niewielkim zatrudnieniu, potrzebna jest automatyka. Tym bardziej, że krowy trzeba nie tylko nakarmić, oporządzić ale również wydoić. Tutaj mają zastosowanie nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jak wydoić krowy?

hale udojoweDo tego celu przeznaczone są hale udojowe do małych gospodarstw. Ze względu na swój kształt, te hale nazywane są rybią ością. Indywidualne stanowiska dla krów są ustawione ukośnie tak, jak ości ryby. Każde stanowisko  dopasowane jest do rozmiarów jednej krowy. Zapewnia to najwyższy komfort zwierzętom i dojarzom. Przy takim ustawieniu, wymiona krów znajdują się w jednej linii, co ułatwia dojarzom przygotowanie i założenie aparatu udojowego. Hala udoju jest tak skonstruowana, że wszystkie stanowiska zajmowane są przez „przypisane” do nich krowy pojedynczo, bez blokowania wejścia innym. Również wychodzenie może być indywidualne, bez zakłócania procesu udoju u innych. W hal zainstalowany jest ekologiczny i oszczędny pod względem zużycia wody i energii system mycia instalacji. Opisana hala udojowa jest jedną z kilku hal znajdujących się w sprzedaży. Jest ona rekomendowana dla małych gospodarstw, z uwagi na fakt, że indywidualne, zróżnicowane rozmiarami stanowiska, zajmują dużo miejsca i hala na więcej stanowisk nie mieściłaby się na przeznaczonym  dla  niej gruncie.

Producenci oferują również realizację hal na indywidualne zamówienie, dopasowanych do konkretnego gospodarstwa. Oczywiście każda hala, niezależnie od wielkości i wyposażenia, musi posiadać odpowiednie parametry i spełniać wszystkie wymagania, określone normami i przepisami. Takie są warunki dopuszczenia do eksploatacji hali i jej wyposażenia.