Hale przemysłowe w nowych fabrykach

W placówkach naukowych rodzą się pomysły nowych rozwiązań technicznych, nowych technologii, urządzeń i przedmiotów.  Nowości te nie zawsze dają się wdrożyć w istniejące struktury produkcyjne. Często, aby uzyskać korzyści z nowych rozwiązań, trzeba powołać nową organizację, wybudować nową fabrykę.

Charakterystyka hal przemysłowych

hale przemysłoweWszystkie dane statystyczne wskazują na to, że zapotrzebowanie jest i to spore. W hali przemysłowej można uruchomić nową produkcję. W tym celu, hale przemysłowe muszą być ulokowane na właściwym terenie i odpowiednio zabezpieczone. Ilość i wielkość montowanych hal, jest zależna od ich wyposażenia i wielkości planowanej produkcji. W hali przemysłowej musi być odpowiednie oświetlenie i zabezpieczony dopływ prądu trójfazowego. Hala powinna być skanalizowana i mieć dopływ wody. Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, ważnym elementem zabezpieczenia, jest odpowiednie ogrzewanie i chłodzenie. Nie można pominąć niezbędnej wentylacji.  Po odpowiedni zamontowaniu hali, należy przejść do jej wyposażenia. Wszystkie maszyny i urządzenia, stanowiące jej wyposażenie, powinny być tak rozlokowane, aby stworzyć najkorzystniejsze stanowiska pracy. Liczba stanowisk jest zależna od planowanej wielkości produkcji i od powierzchni hali, przeznaczonej do zagospodarowania na ten cel. W hali powinno się znajdować niewielkie zaplecze magazynowe i pomieszczenie socjalne dla pracowników. 

Dysponując urządzonymi halami przemysłowymi, można przystąpić do budowy infrastruktury i dalszych działań organizacyjnych. Właściwie urządzona i wyposażona hala, to pierwszy krok do sukcesu. Ostatnia faza powstawania nowej fabryki, to uruchomienie produkcji i kumulowanie zysków na spłatę kredytów, zaciągniętych na budowę nowej fabryki.