Gaszenie pożaru z wykorzystaniem hydrantów

Ochrona przeciwpożarowa odgrywa bardzo dużą rolę zarówno ze względu na ludność zgromadzoną w obiekcie jak dobra materialne które się tam znajdują. Dzięki wczesnemu wykryciu obecności pożaru możliwe jest szybkie wezwanie odpowiednich służb, które są przeszkolone w zakresie gaszenia pożarów oraz ewakuacji ludności.

Instalacja hydrantowa zapewnia zapas środka gaśniczego

profesjonalne instalacje hydrantoweWszystko to dzięki technice, która umożliwia wykrycie zjawiska niepożądanego, którym jest pożar oraz transmisję danych w czasie rzeczywistym. Pożar jest zwykle wykrywany przy pomocy czujek, które różnią się między sobą budową i zasadą działania. W zależności od spodziewanego zagrożenia czujki mogą reagować na różne parametry zmienne, które pojawiają się podczas powstania zagrożenia pożarowego. Służby ratunkowe muszą posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, które umożliwi zlikwidowanie zagrożenia. W tym celu wozy strażackie wyposażone są w zbiorniki wodne, które posiadają pewną ilość środka gaśniczego. Na miejscu zdarzenia powinny być zainstalowane profesjonalne instalacje hydrantowe, które umożliwiają podłączenie węża strażackiego i pobór wody. Ta następnie jest wykorzystywana do likwidacji zagrożenia, którym jest pożar. Dobrze wykonana instalacja hydrantowa charakteryzuje się odpowiednim ciśnieniem oraz zapasem wody. Zapewnienie tych parametrów sprawia, że straż pożarna, która przybywa na miejsce zdarzenia może zająć się natychmiast gaszeniem pożaru bez obawy, że w trakcie akcji zabraknie środka gaśniczego. W przypadku braku instalacji hydrantowej na miejscu zdarzenia, z centrali wysyłana jest jednostka specjalna taka jak cysterna, która na pokładzie posiada zbiornik mobilny z dużym zapasem środka gaśniczego.

Wprowadza to jednak pewne opóźnienia i komplikacje w całej akcji co jest niepożądane i może doprowadzić do większych strat materialnych. W związku z powyższym widać jak ważna jest profesjonalnie wykonana instalacja hydrantowa przy budynkach, w które są zagrożone wystąpieniem pożaru. Pozwala to na szybkie podjęcie działań gaśniczych, które mają większe szanse na powodzenie.